Over ons

Platteau & Partners BVBA

Specialist metalen bekledingen

Wij zijn geen klassieke dakwerkers die er "even" metalen bekledingen bij doen. Wij werken uitsluitend met metaal en kiezen daar bewust voor. Het laat ons immers toe te specialiseren en te investeren in machines en opleidingen voor ons personeel. Alleen zo kunnen we écht goed zijn in ons vak, dat tegelijk onze passie is.  

Historiek 

Een stukje historiek i.v.m. het ontstaan en de ontwikkeling van de firma Platteau bvbva.

  • In februari 1986 is de huidige zaakvoerder Daniël Platteau gestart met een eenmanszaak, met als doel sanitair- en dakwerken. 
  • Op 17 juni 1988 werd de bvba Platteau opgericht, door overname van een eenmansbedrijf, maar met dezelfde doelstelling. Het was ook dit jaar dat de eerste twee zinken dakbedekkingen door het bedrijf werden geïnstalleerd.
  • De snelle heropleving van de metalen daken heeft ons twee jaar later de eerste belangrijke investeringen uitvoeren met betrekking tot deze specifieke werken.
  • Het personeel en de zaakvoerder werden in Duitsland bijgeschoold en verfijnd in de techniek van staande naad. Door deze opleidingen groeide het niveau van de uitvoering, en verbeterde de kwaliteit. Dit leverde ons erkenning op bij de respectievelijke groothandels en fabrikanten van zink en koper, die ons prompt op hun referentielijsten plaatsten.
  • In 1992 was het atelier te klein geworden en werd er gezocht naar een groter, ruimer en lichter atelier. De ingebruikname van de vernieuwde werkplaats, is op 2 en 3 april gebeurd met opendeurdagen, welke ons bij diverse nieuwe klanten heeft bekend gemaakt.
  • Op onze steeds groeiende referentielijst hebben wij in 1994 twee buitenlandse projecten (Duitsland) mogen bijvoegen.
  • Om ons bedrijf volledig door te lichten, zodat gebreken in de organisatie opgespoord konden worden, werd in 1995 door de zaakvoerder besloten een kwaliteitssysteem in te voeren. Eind 1996 werd beslist om geen certificatie aan te vragen. De reden hiervoor was de te grote administratie voor het personeel.
  • In 1996 hebben wij aan de organisatie van de Vlaamse Open Bedrijvendag deelgenomen. Op de openbare weg werd toen een werf gesimuleerd, zodat zowel het atelierwerk als het buitenwerk van naderbij konden gezien worden.
  • Momenteel is er, in samenwerking met het Fonds voor Vakopleiding, een opleidingsplan aan het lopen om het huidig personeel te vervolmaken, alvorens men aan verdere uitbreiding denkt. Dit geeft ons tevens de kans een financiële buffer op te bouwen.